Visjon

VISJON 

Vi vil ha Norges mest fornøyde bilkunder.

STRATEGI – PÅ VEI MOT 2025

Baudakonsernets strategihefte

FORRETNINGSIDÉ

Vi skal markedsføre og selge Toyota og Lexus samt beslektede produkter og tjenester i områder som er strategisk viktige for oss.

VERDIGRUNNLAG

– Toyota-familien

– The Toyota Way

– Myndiggjøringsfilosofien

Dette utgjør vårt samlede verdigrunnlag.