Lærlinger

Bauda-konsernets opplæringskontor for bilfag ble stiftet i 1998. Opplæringskontoret jobber med rekruttering og opplæring av lærlinger for alle våre datterselskap.

For ytterligere informasjon om dette fagområdet, følg linken til vår nettside: www.bilmekaniker.no