Lærling Bilfag

Bauda-konsernets opplæringskontor for bilfag ble stiftet i 1998. Opplæringskontoret jobber med  rekruttering og opplæring av fagarbeidere, samt tilrettelegging av lærlingeplasser i våre datterselskaper.

For ytterligere informasjon om dette fagområdet, følg linken til vår nettside: www.bilmekaniker.no